Chính sách thanh toán

Quý khách ở Hà Nội vui lòng thanh toán sau khi nhận hàng.

Với quý khách ở xa vui lòng chuyển khoản trước để chúng tôi chuẩn bị hàng cho quý khách.

THÔNG TIN TÀI KHOẢN:


NGÂN HÀNG TECHCOMBANK CHI NHÁNH XA LA

SỐ TK19028141494468

CHỦ TKHOÀNG VĂN TUỆ

*Quý khách vui lòng chỉ chuyển khoản vào STK trên. Mọi STK khác đều không được chấp nhận.