Thanh lý sofa góc bọc da màu cafe cháy (SFG2300-4)

2,300,000